Om finansiering

Leasing, hyra och avbetalning är en utbredd och fördelaktig form av finansiering av maskiner, utrustning och fordon inom näringslivet och den offentliga sektorn.

Med leasing och hyra får ditt företag tillgång till utrustningen mot att ni betalar hyra under en överenskommen tidsperiod. Tidsperiod är vanligtvis mellan tre och sju år, beroende på typ av utrustning och vad du som kund önskar, så länge som det är i proportion till den förväntade ekonomiska livslängden.

Avbetalning kan liknas vid ett lån där kreditgivaren erhåller säkerhet i finansierad utrustning; en optimal lösning för finansiering i egen balansräkning. Köparen gör avskrivningar på samma sätt som för annan ägd utrustning, och har rätt att lösa restskulden under avtalstiden.

Leasingkalkylator

Våra kärnområden

I princip kan all drifts- och anläggningsutrustning som kan särskiljas som en egen enhet och skrivas av finansieras genom leasing/hyra och avbetalning.

 • Entreprenadmaskiner Grävmaskiner, hjullastare, dumprar och övrig entreprenadutrustning.
 • Jordbruk/Skogbruk Skogbruksmaskiner, traktorer, tröskor och annan jordbruksutrustning.
 • Transport Lastbilar, släp, varubilar, personbilar, helikoptrar och flygplan.
 • IT/Kontor Kontormaskiner, software, hardware och medicinsk utrustning.

Så här blir man kund

Här berättar vi hur du blir leasing-/hyreskund hos SG Finans och det som händer efter hyresperioden.

Förfrågan
Du kan kontakta oss direkt eller låta din leverantör kontakta oss med en förfrågan om leasing.
Vi gör en kreditvärdering och när en finansieringsansökan är beviljad skickas ett avtal ut som skall undertecknas av behörig firmatecknare manuellt eller med BankID.
Kreditvärdering
Leverans
Leveransen av utrustningen får INTE ske förrän avtalet har undertecknats och returnerats (se pantsättninglagen). Ett leveransgodkännande skall undertecknas vid fysisk leverans av utrustningen.
När utrustningen har levererats till kunden och kunden har försäkrat sig om att den är i det skick som avtalats och undertecknat och returnerat leveransgodkännandet kan SG Finans betala leverantörsfakturan.
Betalning
Ingående av avtal
När alla föregående formaliteter är avklarade upprättar SG Finans det slutgiltiga leasing-/hyresavtalet och börjar fakturera för hyran i enlighet med de överenskomna förfallodagar och övriga villkor.

Fördelar

Det finns flera fördelar med at finansiera din utrustning hos SG Finans.

 • Upp till 100-procentig finansiering.
 • Frigör driftskapital som kan användas till annat.
 • Skatteavdragen blir större för leasing än för lån, då de samlade avskrivningarna vid lånefinansiering är lägre än de totala hyreskostnaderna under hyresperioden.
 • Ingen förskottering av moms vid anskaffningstillfället.
 • Binder inte företagets övriga pantsäkerheter, då vi vanligtvis endast har utrustningen som säkerhet.
 • Flexibelt. Hyran kan anpassas till intäkterna, exempelvis vid säsongssvängningar.
 • Möjliggör regelbundet byte av omodern utrustning mot modern och effektiv utrustning.
 • Finansiell spread.
 • Snabbare skattemässig kostnadsredovisning av investeringen.
 • Full nyttjanderätt till utrustningen. Det är nyttjanderätten och inte egendomsrätten som utgör grunden för intäkter och överskott.
 • Enkel budgetering och bokföring, då hyran kostnadsredovisas i sin helhet
 • Bättre likviditet. Kostnaderna fördelas över den tid som utrustningen används och leder till förtjänst.
 • Bättre jämförelsetal i balansräkningen då leasingsobjekten vanligtvis inte aktiveras i redovisningen.
 • Nedskrivning av utrustningen i takt med utrustningens värdeminskning.
 • Möjligheter till gemensam drift genom att flera jordbrukare kan gå samman och teckna ett leasingavtal (jordbruk).

Varför välja SG Finans?

Vi är specialister på utrustningsfinansiering med hög kunskap om utrustning och branscher som förstärks av lokal närvaro och samarbete med ledande leverantörer.

Vi erbjuder snabb och flexibel kundservice med konkurrenskraftiga villkor och förmånliga försäkringsavtal. Dessutom erbjuder vi bra digitala tjänster där våra kunder enkelt får översikt över sitt engagemang.

EIB-funding

Som ett resultat av fortsatt gott samarbete mellan SG Finans och Europeiska investeringsbanken (EIB) erbjuder vi fördelaktig finansiering till kunder inom kategorin ”SME” (små och medelstora företag färre än 250 anställda) och vissa större företag (med mellan 250 och 3 000 anställda).

Kunder som kvalificerar sig erhåller en ränterabatt om 0,25 % över en tidsperiod om maximalt 5 år. Längden på rabattens löptid beror på när finansieringen startar och rabatten upphör under alla omständigheter i september 2021.

Kontakta oss gärna om ni har ni frågor eller funderingar om detta.


Villkor för EIB finansiering

Försäkring

SG Finans samarbetar med Marsh och if inom allriskförsäkring, och Protector försäkring inom motorförsäkring.

Allriskförsäkring

Vi erbjuder allriskförsäkring på en stor del av utrustningen som är leasad eller hyrd inom IT och kontorsutrustning, vendingmaskiner, verkstadsmaskiner, entreprenadtillbehör m.m. 

För skador eller frågor om försäkringen gällande villkor och omfattning,
kontakta oss här.

Motorförsäkring

Frågor om försäkringen gällande villkor och omfattning hänvisas till Protector Försäkring på tel.nr. 08-410 637 00.

Skador hänvisas till Protectors skadeavdelning: tel.nr 08-410 637 00 eller skador@protectorforsakring.se

Avgifter och räntenoteringar

Här finner du våra avgifter och dom senaste räntenoteringarna.