Code of Conduct

SG Finans AS är ett finansbolag med huvudkontor i Lysaker i Norge och med filialer i Sverige och Danmark. SG Finans AS har tillstånd för att bedriva finansieringsverksamhet och står under Finanstillsynets (norska finansinspektionens) tillsyn. SG Finans ingår i SG Group.

Vi erbjuder finansiering till kunder, huvudsakligen i Skandinavien, genom våra produkter som är leasing, avbetalning, factoring och lån. Vi erbjuder inte finansiering till konsumenter.

SG Finans AS följer lokala lagar och regelverk och lokal branschpraxis, samt koncernens instruktioner och policys. För mer information om oss, se www.societegenerale.com – under fliken «ABOUT US».

SG Finans AS lyder också under och efterlever Foreign Corrupt Practices Act (USA) och UK Bribery Act 2010 (UK).

Då SG Finans AS är ett finansbolag som har myndigheternas tillstånd att bedriva finansieringsverksamhet, lyder vi under stränga krav kopplade till «Code of Conduct» från Finanstillsynet. Som en del av bankkoncernen Societe Generale lyder vi också under gruppens stränga krav avseende «Code of Conduct». Det är därför inte praktiskt möjligt för SG Finans AS att tillmötesgå önskemål från part vi bistår i finansieringssammanhang om att vi i utöver detta ska tillträda eller garantera efterlevnad av sådan parts tillämpade «Code of Conduct».