Cookies

SG Finans använder sig av cookies* på våra webbsidor, för att på så sätt optimera användbarheten för våra besökare.

SG Finans är enligt lag skyldigt att ge besökare på våra webbsidor information om vilka cookies vi använder.

SG Finans använder sig av cookies som har till syfte att inhämta information till våra analysverktyg, för att vi på så sätt ska förstå hur vår webbsidor används. Exempel på sådan typ av information är antalet besök på respektive webbsida. Det är inte fråga om personuppgifter utan endast statistikuppgifter. Dessutom inhämtas information till vårt CMS-system (Content Managment System) EPiSERVER, ett verktyg vi använder för att anpassa innehållet på webbsidorna.

*Cookies är små filer som lagras lokalt på brukarens hårddisk. De lagrade filerna ger oss inte tillgång till personlig information, utan syftar endast till att ge oss information om hur du använder webbsidan. Avsikten är att kunna anpassa webbsidan efter din användning, och därigenom spara dig tid, t ex genom att ge dig möjlighet att lagra användarnamn och lösenord. Cookies kan inte användas till att köra program eller orsaka virus, de kan endast läsas av en webbserver som tillhör den domän (t ex www.sgfinans.se) som lagrar cookies på din dator.

Om du inte vill ha cookies, kan du själv ställa in det i din webbläsare. Om inte cookies har stängts av i din webbläsare anses du ha bekräftat att du godkänner cookies från SG Finans.

Dataskydd

SG Finans rätt att behandla personuppgifter regleras (fr o m den 25 maj 2018) i bl a dataskyddsförordningen (GDPR) och dataskyddslagen, och vi har därför tagit fram kompletterande regler angående dataskydd.

SG Finans dataskyddspolicy kompletterar övriga avtalsvillkor mellan SG Finans och kunden och gäller för samtliga såväl nuvarande som framtida avtalsförhållanden mellan parterna.

Vår dataskyddspolicy kan läsas här:
Dataskyddspolicy - SG Finans AS
FAQ about GDPR

CEO GDPR Compliance Statement