SG Finans sitt resultat för 1. kvartalet 2016 är nu presenterat

Nyckeltal:
Summa tillgångar: MNOK 36 982 (35 174 i 2016)
Summa rörelsesintäkter: MNOK 324,6 (315,1 i 2016)
Resultatet efter skatt: MNOK 135,7 (110,3 i 2016)

Kvartalsrapporten kan laddas ner här:
Delårsredovisning 1. kvartalet 2017