I maj 2018 publicerade Société Générale sin första integrerade rapport ”Building tomorrow”. Rapporten avhandlar Société Générales långsiktiga vision och strategi samt dess business- och värdeskapandemodell.

Inspirerade av riktlinjerna från referensgruppen, publicerade i International Reporting Council (IIRC), beskriver rapporten koncernens aktiviteter och resultat för räkenskapsåret 2017, med sikte på att stärka dialogen avseende våra förpliktelser med alla våra intressenter, i en proaktiv process av öppenhet och framgång.

Läs rapporten här