SG Finans årsredovisning för 2018 är klar.

Nyckeltal från årsredovisningen: 

Bolagets totala tillgångar: 38 061 MNOK (35 566 MNOK år 2017)
Summa intäkter: 1 404 MNOK (1 514 MNOK år 2017)
Resultat efter skatt: 738 MNOK (853 MNOK år 2017)

Hela rapporten kan läsas här