• SG Finans tillhandahåller en EIB-kreditfacilitet på 150 miljoner euro i Danmark och Sverige.
  • Minst 70 % är öronmärkt för små och medelstora företag, och 10 % ska gå enbart till klimatprojekt.

Europeiska investeringsbanken (EIB) och SG Finans meddelar att de har tecknat en kreditfacilitet på 150 miljoner euro, som ska fördelas jämnt mellan Danmark och Sverige. 70 % av finansieringen är öronmärkt för små och medelstora företag, men enligt avtalet ska dessutom minst 10 % av den tillgängliga finansieringen gå till projekt som främjar energiomställningen inom sektorn för små och medelstora företag.

”Enligt min uppfattning kan lånet ses som en signal”, säger EIB:s vicepresident Alexander Stubb. ”Små och medelstora företag utgör grundstommen i den europeiska ekonomin, men det faktum att vi har öronmärkt en del för klimatrelevanta projekt är en viktig signal. Tillsammans med den facilitet som tecknades förra året kommer totalt 50 miljoner euro att avsättas för rena klimatprojekt. Nu är det upp till den privata sektorn att anta utmaningen och utforma projekt för en grönare framtid.”
”Övergången till noll- eller lågutsläppsteknik är imponerande snabb i Skandinavien, och tack vare det förnyade samarbetet med EIB kan SG Finans fortsätta ge rådgivning och stöd till våra 50 000 kunder i deras övergång till en grönare framtid”, säger Hans Einar Herzog, vice verkställande direktör vid SG Finans. ”Övergången kräver ett starkt åtagande och bidrag från alla berörda parter, och vi är mycket glada över att kunna bidra till finansiering av tillgångar och investeringar som främjar utvecklingen mot en klimatvänlig ekonomi. Vi delar EIB:s mål och detta viktiga samarbete finns med i vårt utbud av hållbar finansiering med positiv inverkan, där vi har samlat all vår sakkunskap på miljöområdet och på det sociala området inom samtliga investerings- och finansieringslösningar.”

Transaktionen tecknades i juni i år och lånen kommer att börja tilldelas denna månad. Transaktionen följer på den kreditfacilitet på 100 miljoner euro som tecknades 2018 och som utnyttjades med framgång för att hjälpa kvalificerade entreprenörer i små och medelstora företag att minska sina koldioxidavtryck samt främja småskalig biogasproduktion vid dessa.

Läs hela pressmedelandet här.