Flera företag upplever ekonomiska utmaningar till följd av situationen med Coronaviruset. Flera kommer att känna av cancellerade ordrar, avbeställningar, leveranser som saknas från leverantörer, problem med bemanningen m.m. Det kan leda till att normalt lönsamma företag får utmaningar med sin likviditet i det dagliga arbetet.

Vi är på det klara med att situationen kommer att slå mot flera av våra kunder och vi önskar så långt  som möjligt att vara med och underlätta för er. Om det är så att ditt företag har hamnat i en liknande situation kan ni kontakta SG Finans om att få anstånd med era betalningar. Ett betalningsanstånd kan kort beskrivas som att man i ett första steg får en väsentlig reduktion av hyran eller amorteringen i upp till 6 månader då man under denna tid endast betalar ränta. I den kvarvarande finansieringsperioden därefter ökas hyran eller amorteringen motsvarande den gjorda reduktionen.

Om det är så att ditt företag önskar söka om betalningsanstånd, sänd ett email till:

anstand@sgfinans.se

Kom ihåg att ange vilket företag det gäller, samt en kort beskrivning av anledningen till att ni önskar betalningsanstånd.

Vi ber om förståelse för att det kan ta något längre tid än vanligt att behandla din ansökan ifall förfrågningarna blir många framöver.