SG Finans årsredovisning för 2019 är klar.

Nyckeltal från årsredovisningen: 

Bolagets totala tillgångar: 39 623 MNOK (38 061 MNOK år 2018)
Summa intäkter: 1 575 MNOK (1 404 MNOK år 2018)
Resultat efter skatt: 900 MNOK (738 MNOK år 2018)

Hela rapporten kan läsas här