I enlighet med gällande riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna har vi i SG Finans vidtagit nödvändiga åtgärder för att reducera spridningen av Corona-viruset/Covid-19.

I praktiken innebär detta att alla våra anställda i princip arbetar hemifrån tills det återigen är möjligt att samla våra anställda på våra kontor. Även om våra hemmakontorslösningar möjliggör nästan normal drift kan vissa förfrågningar ta lite längre tid. Vi kommer att göra allt vi kan för att erbjuda samma goda service som tidigare.

Vi är fortfarande fullt tillgängliga på telefon, e-post och Skype vilket gör att du som vanligt kan ta kontakt med oss när du har behov av det.

Du kan kontakta oss via växeln 08-470 95 00, eller direkt till din kontaktperson eller via våra kontaktfunktioner på sgfinans.se. Kom ihåg att du kan finna information om ditt kundengagemang och nyttja våra självbetjäningslösningar på Kundportalen.

 

Vi är redo att hjälpa er.