Om SG Finans

SG Finans AS är ett av Skandinaviens ledande finansieringsföretag inom equipment leasing och factoring.

Företagets produkter marknadsförs under varumärkena Societe Generale Equipment Finance och Societe Generale Factoring. SG Finans AS är representerat i Norge, Sverige och Danmark, och är en del av Societe Generale Equipment Finance inom koncernen Societe Generale Group.

Lokal förankring genom företagets 21 kontor i Norge (15), Sverige (4) och Danmark (2) ger korta beslutsvägar och närhet till marknaden. Våra duktiga och lösningsorienterade medarbetare gör allt för att våra kunder och samarbetspartner ska bli nöjda.

Verksamhetsidé

SG Finans ska med lokal förankring och europeisk nätverk täcka det nordiska näringslivets behov av kapitalkrävande utrustning, likviditet och administrativa tjänster genom flexibla finansiella lösningar.

Värderingar

Relationer, laganda, ansvar, engagemang och innovation 

Vision

Förstahandsvalet bland finansbolag i Norden

Video

Våra ägare

SG Finans ägs av Societe Generale Group, en av Europas största finanskoncerner, representerat i 66 länder och har sammanlagt 145 000 medarbetare som betjänar koncernens 31 miljoner kunder.

SG Finans har sålts till Nordea och kommer att slås samman med Nordea Finans under andra halvåret 2020, med förbehåll för godkännande av den norska konkurrensmyndigheten och den norska finansiella tillsynsmyndigheten.

Administrativ ledning

Jonas Böos
VD

Mattias Jogdal
Försäljningschef Sverige

1963
Elcon etablerades
Elcon köptes av Gjensidige
1982
1995
Elcon Finans fusionerade med Gjensidige Bank och ändrar namn till Gjensidige Bank.
Namnet ändras tillbaka till Elcon Finans med Gjensidige och Sparebanken NOR, därefter med DNB som största ägare.
2000
2001
Elcon etablerades i Danmark.
Elcon etablerades i Sverige.
2002
2005
SG Finans etablerades efter en delning av Elcon Finans, då den ena halvan köptes av Societe Generale Group och den andra av Santander Group.

Siffror och fakta

 • 900,5 miljoner Profit 2019 i NOK

 • 39,6 miljarder Tillgångar 2019 i NOK

 • 272 Anställda Norge
 • 42 Anställda Sverige
 • 45 Anställda Danmark
 • 359 Anställda Totalt

Etik

SG Finans etiska riktlinjer ska bidra till medvetandegörande om och efterlevnad av den etiska standard som krävs inom företaget.

Vidare förväntar sig SG Finans att våra kunder, samarbetsleverantörer och övriga avtalspartner iakttar en hög etisk standard och följer gällande lagar och regler.

Följande huvudprinciper ingår i våra etiska riktlinjer:

 • SG Finans ska kännetecknas av en hög etisk standard
 • Alla anställda och medlemmar i styrande organ omfattas av de etiska riktlinjerna
 • Uppträda med respekt och omtanke
 • Undvika intressekonflikter
 • Kommunikationen ska vara öppen, sanningsenlig och tydlig
 • Företagets utrustning och egendomar ska som princip användas i arbetsrelaterade syften.
 • Sund ekonomi
 • Var försiktig vid handel med aktier och andra finansiella instrument
 • Iaktta tystnadsplikt och habilitet
 • Iaktta anmälningsplikten
 • Överträdelse av de etiska riktlinjerna kan få konsekvenser

Jobb i SG Finans

SG Finans expanderar och tar ständigt nya marknadsandelar i Sverige och söker därfor bra folk till att stärka vår organisation.

 • En stark och inkluderande umgängeskultur som vilar på en väl förankrad värdegrund.
 • Konkurrenskraftiga löner, bra pensions- och försäkringsavtal inklusive sjukförsäkring, aktieprogram och förmånliga bankerbjudanden.
 • Medarbetara som trivs bra och är stolta över att arbeta på företaget.
 • Intern och extern utbildning.
 • Utmanande uppgifter och möjligheter till yrkesmässig och personlig utveckling.
 • Balans mellan arbete och fritid, med flexibelt arbetstidssystem och  extra semesterdagar utöver de lagstadgade.
 • Egen "SG Sport & Social Club", som regelbundet anordnar sociala sammankomster.
 • Semesterbostäder både inom landet och utomlands.

Lediga tjänster